Forcys Computers logo
Forcys levert service

Onderhoud van computersystemen

Uw vaste Forcys systeembeheerder kent uw computernetwerk en de daarop aangesloten apparatuur door en door. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat alles soepel blijft draaien. Hier maken we met elkaar afspraken over. Daarin leggen we al uw wensen vast met betrekking tot onderhoud, maar spreken we bijvoorbeeld ook af hoe snel we reageren bij storingen.

Doet zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een probleem voor dan is de systeembeheerder, dankzij zijn kennis van uw automatisering, snel in staat om dit op te lossen.

Contact opnemen

Forcys Computers
Modem 2i, 7741 MJ Coevorden
Telefoon: (0524) 52 33 59
E-mail: info@forcys.nl